Trippel-dommen fastsetter at «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» er ulovlig og straffbart!

dømtDen 21. juni avviste Norges Høyesterett saken mot en blogger som hadde bedrevet «personforfølgelse» av Aina & meg siden 2011. Han ble enstemmig dømt den 25.januar 2016 av Oslo Tingrett for overtredelse av Straffeloven 1902 § 390 a til en bot på 12 000 – tolvtusen – kroner, subsidiært fengsel i 20 – tjue – dager, og videre til å betale saksomkostninger til det offentlige med 3 000 – tretusen – kroner. Den 27. april 2017 ble denne dommen stadfestet – og forsterket – av Borgarting Lagmannsrett. Og 21. juni avviste altså Høyesterett ankebehandling. Alle instansene var enstemmige.

Vi er meget godt fornøyd med trippel-dommen!

Skyldspørsmålet, bevisførselen og lovanvendelsen fra Politiet og Statsadvokatens side har hele tiden vært vanntett.

Vår bistandsadvokat i Oslo Tingrett, den fremragende Ann Helen Aarø, ble ikke formelt oppnevnt av retten, som mente at vi hadde tilstrekkelig forsvar av Politiets egne advokater, men Ann Helen satte standarden med sitt skriv til Oslo Tingrett der hun lanserte begrepet «personforfølgelse» og der hun anførte at mengden av sjikane og mobbing (tusenvis av tilfeller!) forsterket alvoret i saken. Både begrepet «personforfølgelse» og «mengde-mobbing» ble innført i uttalelsene fra alle 3 rettsinstanser, noe vi er takknemlige for.

I lagmannsretten fikk vi heller ikke oppnevnt bistandsadvokat – med henvisning til at Statsadvokaten ville gjøre jobben. Men i praksis fungerte høyesterettsadvokat Per Danielsen som dette for oss. Norges fremste advokat ga oss råd og oppmuntring som har stor betydning.

Først og fremst er trippel-dommen en seier for våre predikant-kollegaer som daglig blir hundset og mobbet av angjeldende blogger. Ingen kan stoppe ham fra å formidle sin sjikane og sitt hat over en kaffekopp i stuen eller på telefonen, men dette hører ikke hjemme i det offentlige rom. Sånt er ulovlig, rett og slett.

Vi har lært oss at vi skal ikke lenger akseptere mobbing, sjikane og personforfølgelse av frekke aktører – verken i 1) anti-kristelige fora, eller 2) oppslag i NRK, TV2, VG, Dagbladet, Vårt Land & andre forlag og medier, endog om usannheter og mobbing fremføres «indirekte». Personforfølgelse, hyppig sjikane og mobbing, og invadering av den private sfæren, vil bli anmeldt og dømt av norsk rett. Ingen bør lenger ta sjansen på at vi lar slikt passere. Media og forlag må holde seg til anstendigheten – og rettsstatens prinsipper.

Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett har fastslått definitivt – en gang for alle – at personforfølgelse er ikke lov! Standarden er fastsatt.

Advertisements
Publisert i Norge | Legg igjen en kommentar

Hvor mye kan jeg «huske» fra 4-års-alderen?

1960 Nan Chang

Her er jeg 3 år gammel i Kyoto, Japan. Jeg er glad for bildet, men husker jeg noe? Neppe 🙂

Det er nokså fornøyelig å lese og høre hvor trossterke sekulær-fundamentalister er i sin kamp-agenda mot levende Guds-tro!

Man radbrekker, latterliggjør og spotter Bibelens historiske skildringer – og kaller dem uetterrettelige.

Men man lager bastante anti-tro-doktriner av skildringer fra hva deres egne agitatorer mener å «huske» fra 3-, 4-, 8-, 12-års-alderen? Jeg har lest og hørt den mest spinnville «dokumentasjon», helt siden jeg hørte et foredrag av Tor Edvin Dahl i 1975 – og frem til idag.

How stupid can you get?!

Én ting er at Bjugn-saken lærte oss viktige lekser om hvor mye skade sekulær-fundamentalistiske barnehagetanter og – onkler, samt barnevernspedagoger og psykologer, kan plante inn i små barnesinn av spekulative fantasier.

Men en annen ting er hvor mye idioti voksne journalister og debattanter kan få seg til å tro om ting som angivelig skal ha skjedd i den spede barndom for mange, mange, mange år siden.

Selv er jeg takknemlig for gode fotografier og engasjert slekt som informerer meg – og fortolker med moden ettertanke – hendelser fra da jeg var 3, 5, 7, 9, 11, 13 og andre årganger.

Men «husker» jeg det selv?

#FakeMedia #FakeMemories

 

Publisert i Norge

Hvor er de kristne for tiden?

NRK Aktuelt 9mai 12

Trivelig å stille opp på NRK. Men er det ikke et sidespor?

«Hvor er de kristne for tiden?» spurte forfatteren Arne Berggren den 24. september på NRK Ytring.

Det var flere fornuftige og sympatiske refleksjoner fra den respekterte forfatter og analytiker Berggren. Jeg kan si amen til mye.

Men det er en del aspekter som han ikke har fått med seg, den gode Berggren: Mange av oss bryr oss døyten om «media» slik norske mediehus definerer det. Vi har bygd opp våre egne medier, og vi påvirker samfunnsdebatten mer enn noen sinne. Se på Visjon Norge og Norge Idag, og selv når jeg lengre enn langt med «IDAG fra hovedstaden».

De navn som blir trukket frem i debattene i kjølvannet av Berggrens artikkel som de få gjenlevende kristelige røster i den norske samfunnsdebatten er Espen Ottosen, Vebjørn Selbekk og noen skarve til. Stort sett blir disse omtalt i kommentarfeltene og sosiale medier av de liberale og sekulære på den mest nedsettende måte. Det syns jeg er leit, fordi jeg er overbevist om at de ofte gjør en utmerket innsats.

Om noen av oss innen kristenheten gidder å engasjere seg i de mange debatt-arenaene (egentlig «krangleforaene») som Arne Berggren er opptatt av, er det flott. Men det er et sidespor. Et «tillegg» som krever tid og fokus – uten nevneverdige resultater.

Skjermbilde 2014-05-20 kl. 15.49.32

Pat Robertson vinket til de norske medier. «Et lite vink er nok», mente han.

Jeg lærte noe meget viktig da jeg var vertskap under en ukelang turne i Norge for den amerikanske tv-evangelisten og president-kandidaten Pat Robertson. Jeg ordnet opptredener på Dagsrevyen og TV2 Nyhetene, og mer enn det. Den siste dagen av hans besøk hadde jeg leid Christian Radich-suiten på Grand Hotel i Oslo for Pat med fru Dede. I suite-stuen inviterte jeg til pressekonferanse med Pat. Det var stuvende fullt med nasjonens angivelig fremste redaktører, kommentatorer, journalister og alskens kameraer.

Like før pressekonferansen sier Pat til meg: «Jeg gir dem 10 minutter, inklusive 2 spørsmål. Du velger hvem som kan spørre», sa han. Jeg spurte paff: «Men er det ikke lurt å gi så viktige mediefolk mer tid?» Pat smilte og sa: «Vi trenger ikke dem. Vi har våre egne medier. Disse er bare ute etter å skape en posisjon for seg selv.»

Jeg smilte.

Pressekonferansen varte i 10 minutter. Jeg overså NRK, TV2, Aftenposten og VG, men ga anledning til TV Inter og Dagen. Maksimal virkning. Nok er nok 🙂

Publisert i Norge

Anti-kristne & andre mobbere

150228280695843Jeg forsøkte igår å føre en debatt på en kjent kristendomhaters Facebook-side som gikk til seier for sannheten vedr doktorgradene til Hanvold, Minos og en viss aggressiv ateist.
Vi konstaterte at ateistens «lille flokk» gikk nesten på veggen av raseri over at deres ensidige tolkning av «sannheten» ble plukket fra hverandre av mitt hovedinnlegg. #Sekulærfundamentalisme
Men fremgangsmåten til denne «lille flokk» er ikke å erkjenne at sannheten kan inkludere ulike sider, men å bruke sosiale medier til mobbing, til løsrevne påstander og anklager, som går på person.
På denne kristendomhaters side ble det igår skrevet med den største selvfølgelighet om meg: «Jeg blir kvalm, bare jeg ser navnet Jan-Aage Torp.» Hvis noen skriver slik om andre på min Facebook-side, da sletter jeg øyeblikkelig! #Redelighet #Respekt
Da jeg i 2016 hadde deltatt i en tv-debatt på NRK i en vanskelig sak, der jeg tror at både «motparten» og jeg gjorde det godt utfra våre ulike ståsteder, da merket jeg meg at det florerte i «motpartens» fora med stygge personkarakteristikker av meg: Mitt utseende, mitt kroppsspråk, min dumhet, mine personlige brister (sanne og oppkonstruerte) +++
Jeg lurte noen ganger på hvordan «motparten» kunne falle så dypt at han tillot at slikt ble stående i hans sammenheng!?
Når noen av mine følgere kom med den minste nedsettende karakteristikk av min «motpart», da imøtegikk jeg dem straks, eller jeg slettet.
Jeg praktiserer null toleranse for mobbing.
Det synes å være en feilvurdering i mobbernes rekker av hva «ytringsfrihet» innebærer. #Respekt
Mobbing er ulovlig i Norge. La oss sette foten ned for mobbere enten de er ateister, islamister, anti-kristne, eller endog kristne!
Publisert i Norge

Når seksuelle overgrep tildekkes….

tildekke skamGjennom de siste 35 årene har jeg sett med egne øyne hvor forferdelig seksuelle overgrep er. Overfor voksne, ja visst. Men aller verst når forsvarsløse barn og ungdom er ofrene. Konsekvensene kan merkes på kort sikt, men ikke minst i generasjoner fremover.

Dessverre er det ingen selvfølge at moderne nordmenn avviser seksuelle overgrep. Flere ganger ser jeg at aggressive ateister og lunkne kristne bagatelliserer slike alvorlige forhold. «Det er nærmest bare en lek», har jeg hørt….

Som sjelesørger har jeg måttet ta i tu med seksuelle overgrep helt siden jeg begynte som pastor i 1983. Det er ufattelig hva «gubber» kan finne på overfor barn, men også overfor kvinner.

Gjennom de siste årene har jeg sett de mest utspekulerte forsøk på å tildekke sin skam. Men til syvende og sist må man selv ta et oppgjør med syndens forferdelige urenhet og makt – ikke angripe dem som står for renhet, rettferdighet og ærverdighet.

Seksuelle overgrep i et individ eller i en slekt må tas ved roten. Først da kan de følelses- og identitetsmessige forstyrrelser bli ryddet vekk, og et individ og en slekt kan stake ut en livskurs som kan bli til velsignelse for generasjoner.

Sannheten seirer!

Publisert i Norge

«Homofili i norsk pinsebevegelse og karismatikk» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

Skjermbilde 2017-04-28 kl. 07.37.47

«Homofili i norsk pinsebevegelse og karismatikk» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

Publisert i Norge

Klassekampens redaktør «Fake news gjelder strid om virkelighetsoppfatning» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

IMG_1080

Klassekampens sjeftredaktør Bjørgulv Braanen (foto: Jan-Aage Torp)

Publisert i Norge