Anti-kristne & andre mobbere

150228280695843Jeg forsøkte igår å føre en debatt på en kjent kristendomhaters Facebook-side som gikk til seier for sannheten vedr doktorgradene til Hanvold, Minos og en viss aggressiv ateist.
Vi konstaterte at ateistens «lille flokk» gikk nesten på veggen av raseri over at deres ensidige tolkning av «sannheten» ble plukket fra hverandre av mitt hovedinnlegg. #Sekulærfundamentalisme
Men fremgangsmåten til denne «lille flokk» er ikke å erkjenne at sannheten kan inkludere ulike sider, men å bruke sosiale medier til mobbing, til løsrevne påstander og anklager, som går på person.
På denne kristendomhaters side ble det igår skrevet med den største selvfølgelighet om meg: «Jeg blir kvalm, bare jeg ser navnet Jan-Aage Torp.» Hvis noen skriver slik om andre på min Facebook-side, da sletter jeg øyeblikkelig! #Redelighet #Respekt
Da jeg i 2016 hadde deltatt i en tv-debatt på NRK i en vanskelig sak, der jeg tror at både «motparten» og jeg gjorde det godt utfra våre ulike ståsteder, da merket jeg meg at det florerte i «motpartens» fora med stygge personkarakteristikker av meg: Mitt utseende, mitt kroppsspråk, min dumhet, mine personlige brister (sanne og oppkonstruerte) +++
Jeg lurte noen ganger på hvordan «motparten» kunne falle så dypt at han tillot at slikt ble stående i hans sammenheng!?
Når noen av mine følgere kom med den minste nedsettende karakteristikk av min «motpart», da imøtegikk jeg dem straks, eller jeg slettet.
Jeg praktiserer null toleranse for mobbing.
Det synes å være en feilvurdering i mobbernes rekker av hva «ytringsfrihet» innebærer. #Respekt
Mobbing er ulovlig i Norge. La oss sette foten ned for mobbere enten de er ateister, islamister, anti-kristne, eller endog kristne!
Publisert i Norge

Når seksuelle overgrep tildekkes….

tildekke skamGjennom de siste 35 årene har jeg sett med egne øyne hvor forferdelig seksuelle overgrep er. Overfor voksne, ja visst. Men aller verst når forsvarsløse barn og ungdom er ofrene. Konsekvensene kan merkes på kort sikt, men ikke minst i generasjoner fremover.

Dessverre er det ingen selvfølge at moderne nordmenn avviser seksuelle overgrep. Flere ganger ser jeg at aggressive ateister og lunkne kristne bagatelliserer slike alvorlige forhold. «Det er nærmest bare en lek», har jeg hørt….

Som sjelesørger har jeg måttet ta i tu med seksuelle overgrep helt siden jeg begynte som pastor i 1983. Det er ufattelig hva «gubber» kan finne på overfor barn, men også overfor kvinner.

Gjennom de siste årene har jeg sett de mest utspekulerte forsøk på å tildekke sin skam. Men til syvende og sist må man selv ta et oppgjør med syndens forferdelige urenhet og makt – ikke angripe dem som står for renhet, rettferdighet og ærverdighet.

Seksuelle overgrep i et individ eller i en slekt må tas ved roten. Først da kan de følelses- og identitetsmessige forstyrrelser bli ryddet vekk, og et individ og en slekt kan stake ut en livskurs som kan bli til velsignelse for generasjoner.

Sannheten seirer!

Publisert i Norge

«Homofili i norsk pinsebevegelse og karismatikk» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

Skjermbilde 2017-04-28 kl. 07.37.47

«Homofili i norsk pinsebevegelse og karismatikk» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

Publisert i Norge

Klassekampens redaktør «Fake news gjelder strid om virkelighetsoppfatning» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

IMG_1080

Klassekampens sjeftredaktør Bjørgulv Braanen (foto: Jan-Aage Torp)

Publisert i Norge

Mobbing

mobbing transparentJeg verdsetter kampanjer som pågår jevnlig i skoleverket og i arbeidslivet mot mobbing, og tilsvarende kampanjer som er rettet mot nettmobbing.

Mobbing er imidlertid langt mer utbredt enn på skolen og på jobben.

Mobbing er forferdelig.

Når min sønn Anders (nr 4 av 6 barn) fortalte i boken «Jesussoldaten» (mars 2016) at han ble mobbet på skolen fordi han kom fra en «annerledes» familie, smerter det meg. Jeg skulle ønske jeg hadde beskyttet ham bedre. Trolig var det  fordi jeg var så vant til å døyve mobbingen selv, og da forventet jeg for mye av mine barn.

En dag i 1992 kom eldstemann S (11 år gammel) hjem fra skolen og fortalte lattermild: «Idag kalte de meg Gud, P Jesus, og J Maria!» Jeg burde ha tatt opp dette med lærerne – selv om S syns det var kult, men jeg så ikke at det kunne utarte seg.

Selv ble jeg mobbet på skolen fordi jeg var feit. Jeg husker ennå den dagen på Ruam Rudi School i Bangkok, Thailand da jeg var omringet av 8-10 hånende gutter som kastet småstein på meg samtidig fra alle kanter for å se om jeg klarte å reagere fort nok. Taktfast ropte de «fat-so, fat-so, fat-so». Dette var slett ikke en enkeltstående hendelse. Da mamma & pappa tok det opp med de strenge nonnene som var lærerne mine, da ble det pryl på de angjeldende mobberne.

Jeg husker også familieselskapene i Lillestrøm på 1990-tallet da et nært familiemedlem på selskap etter selskap mobbet meg i nærvær av mine barn, ektefelle, og øvrig familie. Han brukte sine forteller-gaver til å latterliggjøre mine mangler. Men en dag sang storesøster Liv-Ellinor ut og sa fra: «Nå får det være nok!»

Hvorfor driver noen med mobbing?

Wikipedia skriver:

«Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske. Den som mobber kan være en enkeltperson men det kan og være en gruppe. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper. Sosialt nederlag oppleves ved mobbing.»

Det norske Arbeidstilsynet skriver om mobbingen:

«Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.»

Kjell Magne Bondevik - regjeringenno.jpg

Kjell Magne Bondevik (regjeringen.no)

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik sa klokt i 2002 at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle, og at mobbing må tas opp i alle skoleklasser og barnehager, slik at man kan bli enige om spilleregler for hva som ikke er tillatt.

Styrkeforholdet mellom mobberen og mobbeofferet handler ikke nødvendigvis om formell plassering i en organisasjon, skoleklasse eller familie. Slik begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere, sideordnede og underordnede.

Wikipedia sier også:

«Mobbing har ofte svært negative konsekvenser for offerets helse. Det er funnet sterke sammenhenger mellom mobbing og psykiske plager, blant annet stress og depresjon, lav selvtillit, angst, søvnproblemer, muskel/skjelett-plager og problemer med fordøyelsen. Posttraumatiske stressymptomer som tilsvarer dem man ser etter ulykker og overfall, forekommer også hyppig hos dem som utsettes for mobbing. Andre konskevenser kan være sosial isolasjon, familieproblemer og økonomiske problemer som følge av nedsatt arbeidsevne.»

Sykefravær som følge av mobbing er omfattende, samtidig som et betydelig antall uføretrygdes og støtes ut fra arbeidslivet. Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen anslår at mobbing koster samfunnet opp mot 30 milliarder kroner i året, forteller Wikipedia.

Hvorfor driver noen med mobbing?

Kanskje for å hevde seg selv, føle seg bedre enn. Kanskje det er janteloven. Kanskje det er åndelig motivert. Kanskje for å dekke over sine skjulte synder ved å svekke en som har moralsk integritet.

Listen er lang.

La oss sette standarden mot all mobbing!

Publisert i Norge

«Staten må betale hvis den vil ha innsyn i trossamfunn!» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

IMG_1014

Foto: (venstre) jussprofessor Vibeke Blaker Strand og LIM-nestleder Æsæl Manoucheri (høyre)

Publisert i Norge

Frafall og omvendelse – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

skjermbilde-2017-03-06-kl-05-48-25

Publisert i Norge