Mobbing

mobbing transparentJeg verdsetter kampanjer som pågår jevnlig i skoleverket og i arbeidslivet mot mobbing, og tilsvarende kampanjer som er rettet mot nettmobbing.

Mobbing er imidlertid langt mer utbredt enn på skolen og på jobben.

Mobbing er forferdelig.

Når min sønn Anders (nr 4 av 6 barn) fortalte i boken «Jesussoldaten» (mars 2016) at han ble mobbet på skolen fordi han kom fra en «annerledes» familie, smerter det meg. Jeg skulle ønske jeg hadde beskyttet ham bedre. Trolig var det  fordi jeg var så vant til å døyve mobbingen selv, og da forventet jeg for mye av mine barn.

En dag i 1992 kom eldstemann S (11 år gammel) hjem fra skolen og fortalte lattermild: «Idag kalte de meg Gud, P Jesus, og J Maria!» Jeg burde ha tatt opp dette med lærerne – selv om S syns det var kult, men jeg så ikke at det kunne utarte seg.

Selv ble jeg mobbet på skolen fordi jeg var feit. Jeg husker ennå den dagen på Ruam Rudi School i Bangkok, Thailand da jeg var omringet av 8-10 hånende gutter som kastet småstein på meg samtidig fra alle kanter for å se om jeg klarte å reagere fort nok. Taktfast ropte de «fat-so, fat-so, fat-so». Dette var slett ikke en enkeltstående hendelse. Da mamma & pappa tok det opp med de strenge nonnene som var lærerne mine, da ble det pryl på de angjeldende mobberne.

Jeg husker også familieselskapene i Lillestrøm på 1990-tallet da et nært familiemedlem på selskap etter selskap mobbet meg i nærvær av mine barn, ektefelle, og øvrig familie. Han brukte sine forteller-gaver til å latterliggjøre mine mangler. Men en dag sang storesøster Liv-Ellinor ut og sa fra: «Nå får det være nok!»

Hvorfor driver noen med mobbing?

Wikipedia skriver:

«Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske. Den som mobber kan være en enkeltperson men det kan og være en gruppe. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper. Sosialt nederlag oppleves ved mobbing.»

Det norske Arbeidstilsynet skriver om mobbingen:

«Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.»

Kjell Magne Bondevik - regjeringenno.jpg

Kjell Magne Bondevik (regjeringen.no)

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik sa klokt i 2002 at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle, og at mobbing må tas opp i alle skoleklasser og barnehager, slik at man kan bli enige om spilleregler for hva som ikke er tillatt.

Styrkeforholdet mellom mobberen og mobbeofferet handler ikke nødvendigvis om formell plassering i en organisasjon, skoleklasse eller familie. Slik begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere, sideordnede og underordnede.

Wikipedia sier også:

«Mobbing har ofte svært negative konsekvenser for offerets helse. Det er funnet sterke sammenhenger mellom mobbing og psykiske plager, blant annet stress og depresjon, lav selvtillit, angst, søvnproblemer, muskel/skjelett-plager og problemer med fordøyelsen. Posttraumatiske stressymptomer som tilsvarer dem man ser etter ulykker og overfall, forekommer også hyppig hos dem som utsettes for mobbing. Andre konskevenser kan være sosial isolasjon, familieproblemer og økonomiske problemer som følge av nedsatt arbeidsevne.»

Sykefravær som følge av mobbing er omfattende, samtidig som et betydelig antall uføretrygdes og støtes ut fra arbeidslivet. Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen anslår at mobbing koster samfunnet opp mot 30 milliarder kroner i året, forteller Wikipedia.

Hvorfor driver noen med mobbing?

Kanskje for å hevde seg selv, føle seg bedre enn. Kanskje det er janteloven. Kanskje det er åndelig motivert. Kanskje for å dekke over sine skjulte synder ved å svekke en som har moralsk integritet.

Listen er lang.

La oss sette standarden mot all mobbing!

Advertisements

Om Jan-Aage Torp

Jan-Aage Torp - married to Aina; born in Japan; raised in Thailand; educated in USA; Director of European Apostolic Leaders (EAL); pastors Restoration Oslochurch with Aina.
Dette innlegget ble publisert i Norge. Bokmerk permalenken.