Mobbing

mobbing transparentJeg verdsetter kampanjer som pågår jevnlig i skoleverket og i arbeidslivet mot mobbing, og tilsvarende kampanjer som er rettet mot nettmobbing.

Mobbing er imidlertid langt mer utbredt enn på skolen og på jobben.

Mobbing er forferdelig.

Når min sønn Anders (nr 4 av 6 barn) fortalte i boken «Jesussoldaten» (mars 2016) at han ble mobbet på skolen fordi han kom fra en «annerledes» familie, smerter det meg. Jeg skulle ønske jeg hadde beskyttet ham bedre. Trolig var det  fordi jeg var så vant til å døyve mobbingen selv, og da forventet jeg for mye av mine barn.

En dag i 1992 kom eldstemann S (11 år gammel) hjem fra skolen og fortalte lattermild: «Idag kalte de meg Gud, P Jesus, og J Maria!» Jeg burde ha tatt opp dette med lærerne – selv om S syns det var kult, men jeg så ikke at det kunne utarte seg.

Selv ble jeg mobbet på skolen fordi jeg var feit. Jeg husker ennå den dagen på Ruam Rudi School i Bangkok, Thailand da jeg var omringet av 8-10 hånende gutter som kastet småstein på meg samtidig fra alle kanter for å se om jeg klarte å reagere fort nok. Taktfast ropte de «fat-so, fat-so, fat-so». Dette var slett ikke en enkeltstående hendelse. Da mamma & pappa tok det opp med de strenge nonnene som var lærerne mine, da ble det pryl på de angjeldende mobberne.

Jeg husker også familieselskapene i Lillestrøm på 1990-tallet da et nært familiemedlem på selskap etter selskap mobbet meg i nærvær av mine barn, ektefelle, og øvrig familie. Han brukte sine forteller-gaver til å latterliggjøre mine mangler. Men en dag sang storesøster Liv-Ellinor ut og sa fra: «Nå får det være nok!»

Hvorfor driver noen med mobbing?

Wikipedia skriver:

«Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling, vanligvis av et menneske. Den som mobber kan være en enkeltperson men det kan og være en gruppe. Mobbing skjer innenfor de fleste aldersgrupper. Sosialt nederlag oppleves ved mobbing.»

Det norske Arbeidstilsynet skriver om mobbingen:

«Det er typisk for situasjonen at offeret ikke er i stand til å forsvare seg.»

Kjell Magne Bondevik - regjeringenno.jpg

Kjell Magne Bondevik (regjeringen.no)

Daværende statsminister Kjell Magne Bondevik sa klokt i 2002 at kampen mot mobbing må kjempes hver dag, ikke en gang for alle, og at mobbing må tas opp i alle skoleklasser og barnehager, slik at man kan bli enige om spilleregler for hva som ikke er tillatt.

Styrkeforholdet mellom mobberen og mobbeofferet handler ikke nødvendigvis om formell plassering i en organisasjon, skoleklasse eller familie. Slik begrepet vanligvis brukes, kan en person bli utsatt for mobbing både fra ledere, sideordnede og underordnede.

Wikipedia sier også:

«Mobbing har ofte svært negative konsekvenser for offerets helse. Det er funnet sterke sammenhenger mellom mobbing og psykiske plager, blant annet stress og depresjon, lav selvtillit, angst, søvnproblemer, muskel/skjelett-plager og problemer med fordøyelsen. Posttraumatiske stressymptomer som tilsvarer dem man ser etter ulykker og overfall, forekommer også hyppig hos dem som utsettes for mobbing. Andre konskevenser kan være sosial isolasjon, familieproblemer og økonomiske problemer som følge av nedsatt arbeidsevne.»

Sykefravær som følge av mobbing er omfattende, samtidig som et betydelig antall uføretrygdes og støtes ut fra arbeidslivet. Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen anslår at mobbing koster samfunnet opp mot 30 milliarder kroner i året, forteller Wikipedia.

Hvorfor driver noen med mobbing?

Kanskje for å hevde seg selv, føle seg bedre enn. Kanskje det er janteloven. Kanskje det er åndelig motivert. Kanskje for å dekke over sine skjulte synder ved å svekke en som har moralsk integritet.

Listen er lang.

La oss sette standarden mot all mobbing!

Advertisements
Publisert i Norge

«Staten må betale hvis den vil ha innsyn i trossamfunn!» – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

IMG_1014

Foto: (venstre) jussprofessor Vibeke Blaker Strand og LIM-nestleder Æsæl Manoucheri (høyre)

Publisert i Norge

Frafall og omvendelse – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

skjermbilde-2017-03-06-kl-05-48-25

Publisert i Norge

Intet har vært skjult i vår nærkontakt med nasjonens ledere

torp-dagen2

Ikke få toppledere i norsk samfunnsliv besøkte vårt Healing Center på høylys dag. Man kunne tilogmed gå rett inn fra gata, 50 meter fra Karl Johans gate!

Styrken i vårt samfunnsengasjement gjennom 25 år er bl a at vi har hele tiden hatt omfattende, direkte og til dels nær relasjon med toppledere innenfor sekulær og kristelig politikk, akademia, media m.m.

I Torps hjem i Lillestrøm, og det nye 6 år-gamle Torp-hjemmet i Oslo, i møter og arrangementer i regi av Seierskirken (1990-2000) og Oslokirken (2001-2009), inklusive Healing Center (2007-2009), samt Restoration Oslokirken (2013-idag), har vi hatt besøk av statsministere, statsråder, stortingsrepresentanter, professorer, akademikere, barnevernsledere, advokater, mediafolk & mange andre. De har vært til stede på bønnemøter, vekkelses- og dåpsmøter, forbønnshandlinger….

Det er direkte oppsiktsvekkende – og løgnaktig – når publisitetssøkende mennesker søker å tegne et bilde av våre reelle liv og vår reelle tjeneste som luguber, skjult og suspekt. Makan!

Intet har vært skjult. Vi har vært dønn åpne. Og det er vi fortsatt.

Publisert i Norge

Oppfyll jorden! – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

skjermbilde-2017-03-02-kl-09-33-01

Publisert i Norge

Mazyar Keshvari har rett om falske nyheter – 3 Minutter med Jan-Aage Torp

skjermbilde-2017-02-25-kl-08-38-21

Publisert i Norge

#BASTA

bastaOm ikke lenge kommer anti-kristne til å trygle oss om å la oss registrere som trossamfunn og ta imot «kirkeskatten», fordi det er deres mulighet til å føre kontroll med oss.
Men – vi vil først se an om myndighetene oppfyller våre krav. Vi legger oss ikke inn under nye utgaver av fordums fallerte diktaturholdninger 🙂
Så det så!
#BASTA

Publisert i Norge